Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
Błogosławieństwo dla nowych lektorów w dekanacie radziechowskim
W środę 23 listopada, 29 ministrantów z parafii naszego dekanatu przyjęło błogosławieństwo do posługi lektora z w zgromadzeniu liturgicznym. Uroczystości przewodniczył dziekan dekanatu radziechowskiego, ks. Piotr Pokojnikow. Nowi lektorzy przyjmując Księgę Pisma Świętego przyrzekali:

Boże wszechmogący, * który przyjąłeś mnie do godności lektora, * wylej miłościwie na mnie błogosławieństwo swoje, * bym wyraźnie czytał to, co się w Kościele czyta, * i uczynkami to stwierdzał. * Racz pobłogosławić mnie, * Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, * bym częstym czytaniem pouczony i wprawiony głosił to, co się ma czynić, * uczynkiem stwierdzał to, co głoszę tak, * abym przez obydwie czynności służył Kościołowi świętemu przykładem świątobliwości. * Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, * przyrzekamy powierzone zadania * wypełniać gorliwie i sumiennie; * przyrzekamy czytać wyraźnie Słowo Boże i według niego żyć. * Amen.

Polecajmy Bogu tych chłopców, którzy pragnęli zaangażować się w przeżywanie liturgii, poświęcili Bogu siebie samych, a teraz będą nam wszystkim pomagali w spotkaniach ze słowem Bożym.

Wspierajmy każde dobre poruszenie serc chłopięcych (i dziewczęcych), które pragną być bliżej Pana Boga, służąc Mu coraz piękniej i mocniej przede wszystkim podczas Mszy świętej.

Przypominamy, że spotkania dla kandydatów na ministrantów w naszej Parafii odbywają się w środy przed Mszą wieczorną (o godz. 16.30) w salce na plebanii.

Ks. Ireneusz Kurkowski, dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej dekanatu radziechowskiego

 
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl