Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu

KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafialna czynna po każdej rannej i wieczornej Mszy Świętej. Dodatkowo w środy i piątki kancelaria czynna od godz. 17 do godz. 18.30.

Sprawy małżeńskie w piątki od godz. 17.30 do 18.30 z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca. Nie załatwia się spraw w niedzielę i święta.
 
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl