Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
Kilka informacji o naszej parafialnej Liturgicznej Służbie Ołtarza (LSO).

Grupa liczy 36 ministrantów, lektorów i animatorów.

Lektorów razem z animatorami jest 17, wśród nich animatorów jest 9, lektorów jest 8.

Pozostałych ministrantów jest 19.

Zachęcam chłopców uczących się w szkołach podstawowych w naszej parafii – w Bystrej, Brzuśniku oraz Wieprzu, aby dołączyli do tej grupy, w której można być tak blisko Pana Jezusa i Jego Ofiary składanej na Ołtarzu.

Chciałbym, aby kolejny „nabór” chętnych miał miejsce na samym początku września 2016 roku, razem z początkiem nowego roku szkolnego i katechetycznego, i aby dotyczył w szczególności chłopców z obecnych klas trzecich szkoły podstawowej.

W ten sposób, kandydaci mogliby – przygotowując się do swojej Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej – przybliżać się do Ołtarza ucząc się również ministrantury…

Oczywiście każdy zainteresowany może przyjść na spotkanie i włączyć się do LSO.

Proszę Rodziców i Opiekunów, aby nie lękali się „oddać” swoich synów na służbę Ołtarza…

Służyć Jezusowi, to najpiękniejsza przygoda, jaka może spotkać młodego chłopca…

Jednocześnie serdecznie dziękuję Rodzicom obecnych ministrantów za wszelką okazywaną pomoc, życzliwość i zrozumienie.

Ks. Ireneusz Kurkowski, opiekun ministrantów, lektorów i animatorów.
 
Turniej Piłkarski Służby Liturgicznej w dekanacie radziechowskim

W sobotę, 21 maja 2016r. na boisku LKS „MAGURA” w Bystrej rozegrano kolejny Turniej Piłkarski Służby Liturgicznej Dekanatu Radziechowskiego. Wzięło w nim udział ponad 90 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszej okolicy. Zaprezentowały się drużyny czterech parafii naszego dekanatu: z Ostrego-Twardorzeczki (szkoła podstawowa), Lipowej (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), Juszczyny (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz z Wieprza (szkoła podstawowa i szkoła ponadgimnazjalna).
Awans do zawodów diecezjalnych, które odbędą się w Dankowicach 11 czerwca 2016r., wywalczyły drużyny z Ostrego-Twardorzeczki (szkoła podstawowa), oraz Lipowej (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna). Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim ministrantom i lektorom.
Szczególne słowa podziękowań kierujemy do p. Sebastiana Bysko – prezesa LKS „MAGURA” za udostępnienie obiektu sportowego, do panów: Jerzego Pawlusa (za zaangażowanie i pomoc w organizacji zawodów oraz pełnienie roli sędziego podczas meczów) i Jerzego Kani (za obecność i sędziowanie zawodom) oraz Jacka Jarco (za podjęcie sędziowania w jednym z meczów).
Kolejny raz dziękujemy p. Krystynie Caputa, pielęgniarce, za chętne sprawowanie opieki medycznej nad zawodami.
Słowa podziękowań składamy też na ręce Piekarzy z Piekarni w Bystrej z jej właścicielami za przygotowanie drożdżówek, wśród których nie brakło małego „gratisu”… Zawody mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu księży naszego dekanatu – opiekunów grup ministrantów i lektorów w poszczególnych parafiach.
Bóg zapłać za ich obecność i pracę.
Ks. Ireneusz Kurkowski, dekanalny duszpasterz
służby liturgicznej dekanatu radziechowskiego.

 
Pielgrzymka ministrantów do Rumunii

 
W dniach od 26 do 30 maja 2016 nasi ministranci wraz z Księdzem Opiekunem oraz kilkoma osobami dorosłymi (Rodzice oraz Babcia) udali się na pielgrzymkę do pięknej Rumunii, a właściwie do Siedmiogrodu, który leży w granicach współczesnej Rumunii. Zwiedzili: Kluż (Cluj- Napoca) - stolicę Siedmiogrodu, Tirgu Mureş z Twierdzą Miejską z czasów średniowiecza, następnie Sighişoarę, gdzie w jednym z domów mieszkał między 1431 a 1435 rokiem Vlad Drakul. Kolejnego dnia zachwycał ministrantów "Biały Zamek" zwany "zamkiem Drakuli" - choć ów książę najprawdopodobniej wogóle w nim nie mieszkał... Ale mimo to malownicze położenie zamku posłużyło do stworzenia legendy hrabiego Drakuli właśnie... Kolejnymi ciekawostkami były: kościół obronny w Prejmer, miasto Brasov z pięknym rynkiem i prawosławną cerkwią i "czarnym kościołem" (swój ciemny kolor mury tego kościoła zawdzięczają jednemu z pożarów). W ostatnim dniu pielgrzymki ministranci odwiedzili Sybin z jego Dużym i Małym Rynkiem, Mostem Kłamców oraz innymi atrakcjami. Przed opuszczeniem Rumunii podziwiali średniowieczną katedrę katolicką oraz współczesną archikatedrę prawosławną w obrębie ośmiobocznej Cytadeli-Twierdzy w Alba Iulia...
Wrócili z wieloma wrażeniami, ubogaceni poznawaniem świata i jego piękna, jak również historii, która - jak mówią mądrzy ludzie - jest "nauczycielką życia"...
Ks. Ireneusz Kurkowski, opiekun służby liturgicznej.
 
Przy ołtarzu i na stadionie

Ministranckie zmagania lekkoatletyczne w Zabrzegu rozstrzygnięte. Puchary - rozdane. Walczyło o nie ponad 180 zawodników z parafii diecezji bielsko-żywieckiej.
Jak co roku najpierw spotkali się na Eucharystii w kościele św. Józefa w Zabrzegu, koncelebrowanej pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej ks. dr. Sławomira Zawady. Później rywalizowali na stadionie, uczestnicząc w pięciu konkurencjach: biegu na 100 m, biegu na 1000 m, rzucie piłeczką palantową, pchnięciu kulą i skoku w dal.

W klasyfikacji drużynowej miejsce pierwsze zajęła ekipa ministrancka gospodarzy czyli parafii św. Józefa w Zabrzegu. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja parafii Miłosierdzia Bożego w Ligocie-Miliardowicach, a trzecie zajęła reprezentacja parafii św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Tuż za podium znalazły się drużyny lekkoatletów z parafii w Wieprzu k. Andrychowa, parafii św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach i w Wieprzu k. Żywca.

Drużynowo nasi ministranci zajęli 6 miejsce. Zdobyli dwa brązowe medale w pchnięciu kulą i w skoku w dal w kategorii lektorów starszych. Gratulujemy!

 


Wspierane przez Hosting o12.pl
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl