Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
PLAN KOLĘDY
Prosimy o godne przyjęcie kapłana oraz o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyża i świec. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów do religii. Prosimy o obecność całej
rodziny na kolędzie.
21 stycznia – rej. nr 14
26 stycznia – rej. nr 15 i 2734-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl