Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu

Czwartek 13 luty 2014 r.

O godz. 14.00 Msza Św. pogrzebowa koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Jana Zająca
- kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Złożenie ciała Śp. Księdza Kanonika Stanisława Jani na cmentarzu w Wieprzu.


Przy ołtarzu wraz z sufraganem archidiecezji krakowskiej modlili się m.in. biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger,
ks. infułat Władysław Fidelus z konkatedry żywieckiej, ks. dziekan Stanisław Bogacz, ks. Władysław Zązel i kapłani naszej parafii
z księdzem proboszczem.
 
Mszę Świętą pogrzebową sprawowało 120 kapłanów z naszej diecezji, z diecezji sąsiednich oraz kapłanów kolegów - także z rocznika święceń śp. ks. Stanisława Jani. Z modlącymi się w naszej świątyni łączył się duchowo ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił
ks. infułat Władysław Fidelus.

Ks. Władysław Zązel w podziękowaniach przed Mszą Św. powiedział: ?Łatwiej jest księdza pochować, ale trudniej się dochować. Niech ten pogrzeb będzie modlitwą o nowe powołania?.

Na zakończenie Mszy Świętej Biskup pomocniczy Piotr Greger wezwał wszystkich do modlitwy za dusze śp. ks. Stanisława Jani nie tylko w dniu pogrzebu, ale również w przyszłości. ?Niech trwa ciągła modlitwa? - mówił Biskup Piotr.

 

 
 
 34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl