Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
Refleksje z Pielgrzymki do Ziemi Świętej 14 – 24 luty 2016 r. – część pierwsza
Mimo wielu trudności pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyła się. Dnia 14 lutego br., wyruszyliśmy na lotnisko w Katowicach, skąd samolotem dolecieliśmy do TEL AVIVU
około godziny 20. 20. Do hotelu znajdującego się w Betlejem dotarliśmy około godziny 22.00. I tak zaczęło się pielgrzymowanie po Ziemi Świętej, ziemi w której się urodził Pan Jezus, ziemi po której stąpał, na której nauczał i na której ofiarował Swoje życie za nas wszystkich. Wczesnym rankiem w poniedziałek zwiedziliśmy Herodion (twierdze Heroda), następnie byliśmy w Grocie Mlecznej (miejsce gdzie Anioł Pański przybył obwieścić pasterzom Dobrą Nowinę o Narodzeniu Zbawiciela). Kolejnymi miejscami zwiedzania było Pole Pasterzy, Muzeum Izraela i Sanktuarium Księgi, makieta starożytnej Jerozolimy z roku 66 po Chr. Na koniec udaliśmy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie razem z innymi pielgrzymami czekaliśmy, by wejść do Groty Narodzenia Pańskiego. Miłym zaskoczeniem dla nas wszystkich była tylko i wyłącznie dla naszej grupy adoracja w Grocie Narodzenia Pańskiego od godziny 20.00 do 21.00. Zaszczyt, ale przede wszystkim przeżycie, które zostawia po sobie niezapomniany ślad, ślad obecności Dzieciątka Jezus w sercu każdego pielgrzyma.

 

 

34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl