Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu

W dniach od 25 do 27 kwietnia 2014 r. Wspólnota Dzieci Bożych z naszej parafii przeżyła trzy dni wspaniałych i zbliżających do Boga rekolekcji. Dzieci spędziły ten czas w Bielsku- Białej - Lipniku u Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame pod opieką ks. Jana Gałysy i animatorów. Przez trzy dni mogliśmy nie tylko bardzo dobrze się bawić, ale również każdy dzień był otoczony prawdziwą i głęboka modlitwą za nasze rodziny, przyjaciół i bliskich. Siostry otwarcie przywitały nas w swoim ośrodku. To sprawiło, że atmosfera w nim była niepowtarzalnie miła, a odczucie obecności Pana Boga jeszcze większe przez codzienną Mszę Świętą. W każdym dniu braliśmy udział w różnych konkursach, zabawach, szkole śpiewu, gdzie mogliśmy nauczyć się wielu religijnych piosenek oraz spotkaniach w grupach, na których rozważaliśmy cytaty z Pisma Świętego i nasze codzienne czyny. W niedzielne popołudnie dzieci wraz z opiekunami wróciły do Wieprza.

Animatorka

 
 

 
 
 
 
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl