Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
PRACE REMONTOWE PRZY KOŚCIELE I PLEBANII

.

KSIĄDZ JERZY MATURA ? PROBOSZCZ PARAFII PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W WIEPRZU OD 25 SIERPNIA 2012 ROKU.

Ksiądz proboszcz od początku swojej działalności podjął się następujących prac:

1. Usunięcie 18 korzeni z placu przy kościele na parkingu. Korzenie wypuszczały odrosty, co negatywnie wpływało na estetykę wokół kościoła oraz blokowane były miejsca parkingowe.

2. Uzupełnienie kostki brukowej po usuniętych korzeniach, co powiększyło parking o wiele miejsc.

3. Ocieplenie watą sufitu kościoła, zamknięcie kasetonów i ocieplenie ich styropianem 10 cm i wełną mineralną.

4. Zamontowanie w suficie kościoła odpowiedniej wentylacji, która wyciąga zużyte powietrze.

5. Przekopanie w ziemi odcinka między kościołem a plebanią i umieszczenie w nim rur ogrzewniczych.

6. Zakup i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania na 170 kW.

7. Zamontowanie w kościele 10 grzejników co.

8. Zakup i montaż nowej nagrzewnicy na 120 kW.

9. Wmontowanie systemu automatycznego włączania i wyłączania nagrzewnicy i wentylacji kościoła.

10. Zamontowanie filtrów powietrza w kanałach wylotowych w filarach kościoła i nagrzewnicy, co spowodowało,że został wyeliminowany pył w kościele.

11. Z sufitu kościoła odpadał tynk. W Niedzielę Palmową odpadła duża część tynku, spadając obok wiernych, dlatego ksiądz proboszcz postanowił z sufitu zbić osłabiony tynk i cały sufit obić płytami technicznymi, które dają bezpieczeństwo.

12. Do drzwi kościoła zamontowane zostały automatyczne zamykacze.

13. Schody przed zakrystią, które ze względu na erozję uległy zniszczeniu, zostały poddane renowacji.

14. W witrażach kościoła były nieszczelności, które zostały uzupełnione.

15. Na zewnętrznej elewacji kościoła między kamieniami zostały wypłukane fugi, co powodowało, że do kościoła dostawała się woda i powstawał grzyb. Na specjalnym dźwigu na wysokościach fugi zostały uzupełnione.

16. Zewnętrzna część elewacji kościoła, która była wykonana w cegle, została uzupełniona kamieniem piaskowcem.

17. W ogrodzeniu kościoła zostały poprzyklejane daszki.

18. Założono monitoring kościoła i plebanii.

19. Główne wejście do kościoła zostało wymalowane.

20. Zostały uzupełnione krawężniki i naprawione kratki.

21. Ziemia wokół kościoła została wyrównana, został sporządzony projekt ogrodu wokół kościoła, który jest realizowany, zostało posadzonych część drzewek.

22. Drzewka na parkingu zostały poprzycinane oraz uporządkowano parkingi.

23. Plebania została ocieplona styropaniem 10 cm, na który zostały nałożone najnowsze środki tynkarskie.

24. Na plebanii zostały wymienione 4 okna oraz elementy blacharskie.

25. Na dachu kościoła zostały zamontowane śniegołapy.

26. Przy plebanii wykonano drewnianą wiatę.


 
PRACE REMONTOWE W OBIEKTYWIE

Prace przy wykopie korzeniPrzycinanie tuji


Prace porządkowe i  przy wykopie korzeni,

uzupełnianie kostki brukowejUzupełnianie kostki brukowej

Prace przy wykopie korzeni


Prace przy wykopie korzeni


Prace przy wykopie korzeni


Prace przy wykopie korzeni


Wykopany korzeń


Prace przy wykopie korzeni


Prace porządkowe na parkingu

Prace przy uzupełnianiu kostki brukowej

Prace porządkowe


Czas na posiłek


Renowacja sufitu

Ocieplanie sufitu


Ocieplanie plebanii


Ocieplanie plebanii


Ocieplanie plebanii


Ocieplanie plebanii


Ustawianie rusztowań


Ocieplanie plebanii


Prace przy ocieplaniu plebanii

 

,
Ocieplanie plebanii


Prace przy ocieplaniu plebanii


Prace przy ocieplaniu plebanii


Prace przy ocieplaniu plebanii


 
 
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl