Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu
CHRZEST DZIECI
 
W drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 kapłan udziela chrztu dzieciom. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę w salce katechetycznej na plebanii o godz. 16.00.

 
STAŁY KONFESJONAŁ W KONKATEDRZE PW. NARODZENIA NMP W ŻYWCU (Rynek)

Jak już wiadomo w naszej diecezji można korzystać z Sakramentu Pokuty także w dni powszednie w ciągu dnia w 10 kościołach wyznaczonych przez Księdza Biskupa. W Konkatedrze w Żywcu w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Dokładne godziny konfesjonału stałego na terenie całej diecezji w osobnej zakładce na stronie głównej.

 
I KOMUNIA ŚWIĘTA

W 2018 r. do I Komunii Św. przystąpią dzieci klas trzecich. Uroczystość I Komunii Św. w naszej parafii będzie 26.05.2019 r. Spowiedź dla dzieci komunijnych 25 maja.
 
ODWIEDZINY CHORYCH
 
W pierwszy piątek kapłan odwiedza chorych mieszkających na terenie Brzuśnika, Bystrej, Zarębka, Figurów i Wieprza od działu do kościoła. Natomiast w pierwszą sobotę miesiąca kapłan odwiedza chorych z terenu Wieprza od kościoła do Grojca.
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 
KONFERENCJE DLA NARZECZONYCH
W 2019 r. - Żywiec Konkatedra

I seria 8 – 10 luty
II seria 15 - 17 marzec
III seria 10 - 12 maj
V seria 27 - 29 wrzesień
VI seria 25 - 27 październik
VII seria 15 - 17 listopad 
Rozpoczęcie w piątki o 18.00 – 20.00.
Soboty od 16.00 – 20.00.
Zakończenie w niedziele od 14.00 do 16.00. Zakończenie Mszą św. o 16.00 w katedrze
NIE TRZEBA DOKONYWAĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISU NA KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. LICZBA MIEJSC JEST NIEOGRANICZONA !!! WSZYSTKIE NAUKI ODBYWAJĄ SIĘ W AULI DOMU KATOLICKIEGO

Spotkania dla Narzeczonych – nauki przedmałżeńskie

organizowane przez Parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

Rok 2019

8-9 luty

8-9 marzec

12-13 kwiecień

10-11 maj

14-15 czerwiec

13-14 wrzesień

11-12 październikCzas: piątek od godz. 17.00 do 21.00; sobota od godz. 8:00 do 17:00

(z przerwą od godz. 12.00 do 13.30).

Miejsce: salka katechetyczna na plebanii przy kościele św. Katarzyny (drewniany, zabytkowy kościół) w Cięcinie na ulicy św. Katarzyny.

Warunki: punktualność i obecność na całości.

Wcześniej należy dokonać rezerwacji w kancelarii parafialnej w Węgierskiej Górce w godzinach urzędowania.

 
PORADNIE RODZINNE
Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa zgłaszają się na 3 spotkania do wybranych przez siebie następujących poradni rodzinnych:

W naszym dekanacie radziechowskim:

CIĘCINA
• Św. Katarzyny
środa 18.00 - 20.00

LIPOWA
• Św. Bartłomieja
czwartek 18.00-19.00
tel. 601 800 487

RADZIECHOWY
• Św. Marcina
czwartek 17.00 - 18.00
tel. 607 707 424

ŻABNICA
• MB Częstochowskiej
I i III środa m-ca 16.00 - 18.00
tel. 694 143 829

Można też zgłosić się do innej poradni. Pełny wykaz poradni w naszej diecezji bielsko - żywieckiej zamieszczony na stronie duszpasterstwa rodzin:

http://www.rodzina.duszpasterstwa.bielsko.pl/index.php/poradnie/parafialne

Terminy nauk oraz innych form przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa na rok 2016 na stronie internetowej: www.dlanarzeczonych.eu
 
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:
  • spisanie protokołu przedślubnego

  • nauki przedślubne,

  • 3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

  • spotkanie z duszpasterzem,

  • dwie spowiedzi przedślubne.

Protokół przedślubnySpisanie protokołu odbywa się w kancelarii parafialnej. Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

  • dowody osobiste,

  • metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),

  • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,

  • indeks ukończenia katechizacji (nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu - 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii).

Zapowiedzi Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej Należy przewidzieć je w odpowiednich odstępach czasu. Pierwsze spotkanie może się odbyć przed naukami przedślubnymi.

Rozmowa duszpasterska Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie kościoła. Jeśli przy ślubie ma asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

Spowiedzi przedślubne Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Świadkowie ślubu Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl