Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca

Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu

WSPÓLNOTA GALILEA 
BÓG SZUKA KAŻDEGO Z NAS, ABY DAĆ NAM SWOJĄ MIŁOŚĆ .

JEDYNE, CO MOŻEMY ZROBIĆ, TO POZWOLIĆ MU SIEBIE KOCHAĆ.

Duchowość i imię wspólnoty wypływa z cytatów biblijnych, które otrzymaliśmy w momencie powstania wspólnoty.

?Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.  Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".  Mk 1, 14-15

Chcemy żyć w pełni tym słowem, doświadczając nawrócenia, żyjąc z wiary, głosząc Ewangelię i spotykając Jezusa Zmartwychwstałego. Pragniemy być wierni charyzmatowi Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, którym jest życie NADZIEJĄ i niesienie jej innym oraz paschalną dynamiką ciągłego umierania i zmartwychwstawania z Chrystusem.

Ufamy że Bóg powołuje nas, abyśmy razem duchowni i świeccy, dzielili się złożonymi w nas darami pomagając sobie nawzajem, modląc się za siebie i innych.

Katolicka Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea powstała w roku 1992 w Stryszawie. Obecnie należy do niej ok 1800 osób w Polsce jak i poza  granicami kraju m.in. są to ( Austria, Czechy, Ukraina , Bułgaria , Norwegia , Anglia i Niemcy).

Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną a naszym powołaniem jest ewangelizacja.

Trzy filary, na których opiera się wspólnota to :

- modlitwa, formacja i służba

W ramach Wspólnoty  Galilea funkcjonuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św Marka prowadząc rekolekcje ? kursy  biblijne, dla mężczyzn, kobiet, małżeństw, dzieci i młodzieży oraz wiele innych.

Spotykamy się w domach prywatnych osób ze wspólnoty nazywanych Domami Zmartwychwstania. Spotkania dla 5-12 osób prowadzą animatorzy, w tym czasie modlimy się, czytamy słowo Boże, nawiązujemy relacje, dzielimy się swoim doświadczeniem życia wiarą oraz radościami i troskami dnia codziennego. Osoby odpowiednio do tego przygotowane posługują modlitwą wstawienniczą.

Spotkania takie odbywają się w naszej parafii w domu Bożeny i Dominika Gazdów w Brzuśniku raz w tygodniu w czwartki od godziny 19.00 do 21.00.

Tel. Kontaktowy  796-644-334 oraz e-mail  gazdowie@o2.pl

Jeśli pragniesz poznać nas  bliżej  i razem z nami doświadczać obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu to  zapraszamy Cię do wspólnoty Galilea. 
 
 
 
34-382 Bystra Żywiecka Wieprz 680

tel. 338675441 

e-mail: parafia680@wp.pl